LỊCH XÊ-MI-NA 2018

TT NGÀY TIÊU ĐỀ NGƯỜI TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI
1 13/01/18 Một số thư viện hỗ trợ phát triển nhanh ứng dụng WebRTC Bùi Văn Chương (ST) Đã báo cáo
2 20/01/18 NodeJS - Lập trình phía back-end với Javascript Đông Văn Trung (Nara) Đã báo cáo
3 03/03/18 AngularJS - Một công nghệ tiết kiệm thời gian lập trình Đông Văn Trung (Nara) Đã báo cáo
4 05/05/18 Một số vấn đề cơ bản trong thiết kế giao diện người dùng Đỗ Thị Nhâm (ST-DSE) Đã báo cáo
5 26/05/18 Sử dụng RESTful API trong phát triển ứng dụng di động Nguyễn Xuân Hải (ST), Quỳnh-Trang (TTCN) Đã báo cáo
6 16/06/18 Lập trình Web với Ruby on Rails Hoàng Thị Chinh (ST) Đã báo cáo
7 Phát triển ứng dụng trên iOS Tạ Thế Anh (ST), Nguyễn Xuân Hải (ST) Chuẩn bị
8 Lập trình Socket Phan Trọng Tiến (DSE) Chuẩn bị
9 Sử dụng UML trong phân tích và thiết kế hệ thống Trần Trung Hiếu (DSE) Chuẩn bị
10 Kiểm thử chất lượng phần mềm Trần Trung Hiếu (DSE) Chuẩn bị
11 Quy cách trình bày tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm Lê Thị Nhung (DSE) Chuẩn bị
12 Nhận dạng vân tay Nghiêm Thu Hiền (ST), Hoàng Thị Chinh (ST) Chuẩn bị

LỊCH XÊ-MI-NA 2017

TT NGÀY TIÊU ĐỀ NGƯỜI TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI
1 16/09/17 Công nghệ WebRTC và ứng dụng Bùi Văn Chương (ST) Đã báo cáo
2 14/10/17 Google Maps API và ứng dụng Vũ Thị Thu (ST) Đã báo cáo
3 11/11/17 Hệ điều hành Android và các công cụ lập trình trên môi trường Android Chính - Giang - Lan Anh (TTCN) Đã báo cáo
4 25/11/17 JavaScript cho người mới bắt đầu Đông Văn Trung (Nara) Đã báo cáo
5 02/12/17 Các mô hình phát triển ứng dụng web Hoàng Thị Chinh (ST) Đã báo cáo
6 09/12/17 Xây dựng ứng dụng Android, iOS bằng Javascript - Reactive Đông Văn Trung (Nara) Đã báo cáo
7 16/12/17 Biểu thức chính quy và ứng dụng Trần Trung Hiếu (DSE) Đã báo cáo